Zasady współpracy

Zgromadzone dokumenty źródłowe wystarczy następnie dostarczyć do Twojego Biura, lub uzgodnić telefonicznie odbiór dokumentów w siedzibie klienta. My zajmiemy się resztą.

Decydując się na współpracę z nami możesz spokojnie zająć się rozwojem własnej działalności. Po podpisaniu umowy z Twoim Biurem nasi klienci zobowiązani są jedynie do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych, czyli do wystawiania dowodów sprzedaży (faktur, rachunków, paragonów fiskalnych) oraz do gromadzenia dokumentów zakupu otrzymywanych od swoich kontrahentów. Zgromadzone dokumenty źródłowe wystarczy jedynie dostarczyć do Twojego Biura, lub uzgodnić telefonicznie odbiór dokumentów w siedzibie klienta. My zajmiemy się resztą.

Na podstawie otrzymanych dokumentów źródłowych Twoje Biuro sporządza odpowiednie rejestry i ewidencje podatkowe, a następnie na ich podstawie wypełniane są stosowne deklaracje podatkowe, które w obowiązujących terminach przekazujemy do urzędów skarbowych. Jeśli ze sporządzonych przez Twoje Biuro deklaracji podatkowych wynika podatek do zapłaty klient jest informowany o rodzaju zobowiązania podatkowego oraz o jego wysokości z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby był w stanie terminowo uregulować swoje zobowiązania podatkowe.

Kompleksowa obsługa firm to również sprawy kadrowo płacowe

Klienci Twojego Biura także i na tej płaszczyźnie zobowiązani są jedynie do prowadzenia podstawowych ewidencji (ewidencja czasu pracy, lista obecności) umożliwiających prawidłowe sporządzenie list wynagrodzeń dla zatrudnianych przez Państwa pracowników. Po dostarczeniu wszystkich dokumentów otrzymują Państwo gotową listę płac wraz z przelewami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do Urzędu Skarbowego. Twoje Biuro na podstawie otrzymanych danych sporządza również deklaracje rozliczeniowe do ZUS, które następnie przekazywane są do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych drogą elektroniczną.

Ponadto przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty związane z zatrudnianiem pracowników (umowa o pracę, umowa zlecenia i o dzieło, zgłoszenie do ZUS) oraz zwalnianiem (świadectwo pracy, Pit-11, wyrejestrowanie z ZUS) a także przekazujemy je do odpowiednich urzędów.

Doradztwo i pomoc w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań podatkowych

Na każdym etapie naszej współpracy mogą Państwo liczyć na fachowe doradztwo oraz pomoc w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań podatkowych. Dodatkowo Twoje Biuro reprezentuje swoich klientów przed organami administracji skarbowej oraz ZUS. W razie konieczności złożenia jakichkolwiek wyjaśnień bądź kontroli to my zajmiemy się wszelkimi kontaktami z tymi instytucjami.

Ponadto zajmujemy się przygotowywaniem wielu dodatkowych sprawozdań (Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) do których sporządzania mogą być państwo zobligowani w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak możemy Ci pomóc?

Zadzwoń do nas. Telefon 42 716-13-70, 577-653-023.