Usługi księgowe

Twoje Biuro oferuje Państwu pełen zakres usług księgowych, poczynając od najprostszych form ewidencji zdarzeń gospodarczych takich jak ewidencja ryczałtu poprzez ewidencjonowanie operacji gospodarczych w podatkowej książce przychodów i rozchodów a kończąc na najbardziej rozbudowanych i zaawansowanych formach takich jak księgi handlowe.

Dzięki bieżącej analizie dokumentów i ich kontroli pod kontem formalnym i rachunkowym nasi klienci mogą być pewni że wszystkie zdarzenia gospodarcze zostaną ujęte w prowadzonych przez nas ewidencjach w sposób poprawny i na podstawie prawidłowo sporządzonych dokumentów źródłowych.

Twoje Biuro oferuje Państwu również prowadzenie szeregu dodatkowych ewidencji związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą takich jak ewidencje sprzedaży i zakupu prowadzone dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług - VAT, ewidencje środków trwałych, ewidencje wyposażenia oraz szereg innych ewidencji do których prowadzenia mogą zobowiązywać Państwa przepisy podatkowe. Na podstawie prowadzonych ewidencji sporządzamy i przekazujemy w Państwa imieniu wszystkie wymagane przepisami prawa deklaracje oraz zeznania podatkowe.

  1. Analiza i kontrola dokumentów źródłowych.
  2. Prowadzenie ksiąg handlowych.
  3. Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów.
  4. Prowadzenie ewidencji ryczałtu.
  5. Prowadzenie ewidencji VAT.
  6. Sporządzanie miesięcznych deklaracji i rocznych zeznań podatkowych.
  7. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia.
  8. Sporządzanie przelewów podatkowych.

Jak możemy Ci pomóc?

Zadzwoń do nas. Telefon 42 716-13-70, 577-653-023.