Usługi kadrowo-płacowe

Nieodłącznym aspektem działalności każdego przedsiębiorstwa jest prowadzenie dokumentacji kadrowo płacowej oraz rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego Twoje Biuro oferuje swoim klientom szereg usług w tym zakresie począwszy od przygotowania kompletu dokumentów związanych z przyjęciem do pracy nowego pracownika (sporządzenie umowy o pracę, zlecenia czy o dzieło), jego zgłoszeniem w ZUS (sporządzenie i przesłanie odpowiednich dokumentów zgłoszeniowych) oraz prowadzeniem teczki akt osobowych, poprzez comiesięczne przygotowywanie list płac, prowadzenie kart przychodów, wystawianie rachunków do umów zlecenia i o dzieło oraz przygotowywanie deklaracji i raportów rozliczeniowych na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędów Skarbowych a kończąc na sporządzeniu wszystkich wymaganych dokumentów (świadectwo pracy, Pit-11, wyrejestrowanie z ZUS) związanych ze zwolnieniem pracownika z pracy.

Ponadto sporządzamy i przekazujemy do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wszystkie niezbędne deklaracje i rozliczenia związane zarówno z dofinansowaniami do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych jak i obowiązkowymi wpłatami na PFRON.

W imieniu pracodawcy sporządzamy i przekazujemy również do US i ZUS wszystkie wymagane przepisami prawa roczne deklaracje i informacje podatkowe związane z rozliczaniem wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

  1. Sporządzanie listy płac.
  2. Sporządzanie deklaracji do ZUS.
  3. Sporządzanie deklaracji do PFRON.
  4. Prowadzenie kart przychodów pracowników oraz sporządzanie rocznych informacji PIT-11 i PIT-40.
  5. Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z przyjęciem i zwolnieniem pracownika.
  6. Sporządzenie przelewów do ZUS oraz wpłat na podatek dochodowy od wynagrodzeń.

Jak możemy Ci pomóc?

Zadzwoń do nas. Telefon 42 716-13-70, 577-653-023.