Oferta

Po podpisaniu umowy z Twoim Biurem nasi klienci zobowiązani są jedynie do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych, czyli do wystawiania dowodów sprzedaży oraz do gromadzenia dokumentów zakupu otrzymywanych od swoich kontrahentów.

Usługi księgowe

Twoje Biuro oferuje Państwu pełen zakres usług księgowych, poczynając od najprostszych form ewidencji zdarzeń gospodarczych takich jak ewidencja ryczałtu poprzez ewidencjonowanie operacji gospodarczych w podatkowej książce przychodów i rozchodów a kończąc na najbardziej rozbudowanych i zaawansowanych formach takich jak księgi handlowe. Dzięki bieżącej analizie dokumentów i ich kontroli pod kontem formalnym i rachunkowym nasi klienci mogą być pewni że wszystkie zdarzenia gospodarcze zostaną ujęte w prowadzonych przez nas ewidencjach w sposób poprawny i na podstawie prawidłowo sporządzonych dokumentów źródłowych.

Usługi kadrowo-płacowe

Nieodłącznym aspektem działalności każdego przedsiębiorstwa jest prowadzenie dokumentacji kadrowo płacowej oraz rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego Twoje Biuro oferuje swoim klientom szereg usług w tym zakresie począwszy od przygotowania kompletu dokumentów związanych z przyjęciem do pracy nowego pracownika (sporządzenie umowy o pracę, zlecenia czy o dzieło), jego zgłoszeniem w ZUS (sporządzenie i przesłanie odpowiednich dokumentów zgłoszeniowych), poprzez comiesięczne przygotowywanie list płac, prowadzenie kart przychodów, wystawianie rachunków do umów zlecenia i o dzieło oraz przygotowywanie deklaracji i raportów rozliczeniowych na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędów Skarbowych a kończąc na sporządzeniu wszystkich wymaganych dokumentów (świadectwo pracy, Pit-11, wyrejestrowanie z ZUS) związanych ze zwolnieniem pracownika z pracy.

Usługi dodatkowe

Dla wygody naszych Klientów oferujemy szereg dodatkowych usług dzięki którym niemalże całkowicie odciążamy współpracujących z nami przedsiębiorców od "papierkowej pracy" związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zajmujemy się między innymi sporządzaniem sprawozdań do szeregu instytucji państwowych takich jak GUS, NBP i wiele innych, wypełniamy wnioski kredytowe, archiwizujemy dokumentację księgową obsługiwanych przedsiębiorców, reprezentujemy podatników przed organami administracji skarbowej i ZUS, a nawet osobiście odbieramy dokumenty księgowe od klienta.

Jak możemy Ci pomóc?

Zadzwoń do nas. Telefon 42 716-13-70, 577-653-023.